BSİF üzvlüyü

  • 2012-ci ildən bəri AZSİİB Beynəlxalq Sosial İşçilər Federasiyasının üzvüdür və avtomatik olaraq AZSİİB-ə üzv olanlar BSİF-nin üzvü hesab olunur.