STRATEJİ MƏQSƏDLƏR


 • Strateji məqsəd 1: Azərbaycanda Sosial İş peşəsinin tanıdılması
 • Sosial iş peşəsinin qanunvericilik bazası dövlət tərəfindən hazırlanmış və qəbul olunmuşdur.
 • Azərbaycanda sosial işçilər və para sosial işçilər üçün davamlı təhsil inkişaf etdiriləcək, tanıdılacaq və həyata keçiriləcək.
 • Sosial iş peşəsinin tanıdılması və bu sahədə maarifləndirmə milli və lokal səviyyədə AZSİİB-in vizibilitisiniz təmin edəcək.

 • Strateji məqsəd 2: Azərbaycanda Sosial İş Təhsilinin inkişaf etdirilməsi
 • Bakalvr və magistr dərəcələri də daxil olmaqla milli səviyyədə sosial iş təhsilinin inkişaf etdirilməsi üçün töhvə veriləcək.
 • Sosial işin müxtəlif sahələrində çalışan kadrların texniki imkanlarını artırmaq üçün töhfə göstəriləcək

 • Strateji məqsəd 3: Azərbaycan Sosial İş İctimai Birliyinin gücləndirilməsi
 • Üzvlük inkişaf mexanizmləri mövcuddur.
 • AZSİİB-in iqtisadi imkanlarını artırmaq məqsədilə fadnreyzinq strategiyası həyata keçiriləcək
 • AZSİİB-in milli və lokal səviyyədə Azərbaycanda vizibilitisi artırılacaqdır.