BİZİM MİSSİYAMIZ

Azərbaycan Sosial İş İctimai Birliyi (AZSİİB) Azərbaycanda sosial iş peşəsinin inkişafı və tənzimlənməsi üçün çalışır. AZSİİB peşənin davamlı inkişafını, məsuliyyətin və sosial iş standartlarına uyğunluğun təmin edilməsi və peşə şəxsiyyətinin tanıdılması məqsədilə Sosial İşçiləri təmsil edir. AZSİİB sosial iş peşəsinin universitet səviyyəsində tədrisini və para sosial işçilərin Azərbaycan cəmiyyətinə, icmalarına və institutlarına sosial inteqrasiyanın və sosial rifahın artılmasına töhfə vremək üçün davamlı təhsilin təmin edilməsini müdafiə edir.BİZİM VİZYONUMUZ

Azərbaycan Sosial İş İctimai Birliyi (AZSİİB) Azərbaycanda peşəkar sosial işçilərin yeganə assosiasiyasıdır. Beynəlxalq Standartlara uyğun olaraq bir peşə və sosial iş təhsili olaraq sosial işin tanıdılmasını təmin edir. AZSİİB ölkədəki makroiqtisadi sosial islahatların bir hissəsi ola biləcək peşəkar bir təşkilat olmaq üçün sosial inteqrasiya məsələlərinə çox önəm verir. Hökumət qurumları, təhsil müəssisələri, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, xidmət istidadəçiləri və icmalarla peşəkar münasibətlər qurmaqdadır.