ÜMUMİ YIĞINCAQ

Azərbaycan Sosial İş İctimai Birliyinin Ümumi Yığıncağağı 2 ildən bir çağırılır. Ümumi Yığıncaqda həm birliyin idarə heyətinin üzvləri, həm də birliyin üzvləri iştirak edirlər. Ümumi Yığıncaqda birliyin üzvləri səs vermə yolu ilə birliyin sədrini seçir. Həmçinin Nəzarət-Təftiş Komissiyasının üzvləri də bu yığıncaqda seçilir.