Azərbaycan Sosial İş İctimai Birliyi (AZSİİB) Azərbaycanda sosial iş peşəsinin və təhsilini inkişaf etdirmək üçün yaradılımış Azərbaycan sosial işçilərinin peşəkar asosasiyasıdır. AZSİİB 2009-da yaradılmış və 2012-də Beynəlxalq Sosial İşçilər Federasiyasına üzv olmuşdur.


AZSİİB, İdarə Heyəti, İcra Struktru və üzvlərin könüllülük xidməti əsasında fəaliyyət göstərir. Yardım kompaniyasının məqsədi isə AZSİB-in veb səhifəsinin saxlanılması, Beynəlxalq Sosial İşçilər Federasiyasına 4 illik üzvülük haqqının ödənilməsi və bu kimi digər xidmətlər üçün maliyyənin yığılması üçün aparılır.


AZSİİB-in fəaliyyəti haqqında daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı linklərdən istifadə edin :

AZSİİB-in Azərbaycanda insanların sosial rifahı üçün vacib olan sosial iş peşəsinin inkişafında fəaliyyətinin davam etməsində kömək edin.

Təşkilata ianə et
İndi ianə et