Onları Tanıyaq!!

Cəmiyyətdə əlilliklərinə qarşı olan ayrıseçkiliklərə və strukturlaşmış (oturuşmuş) maneələrə rəğmən iş həyatlarında uğurlar qazanan vətəndaşlarımız.
Azərbaycan Sosial İş İçtimai Birliyi, Avropa Əməkdaşlıq Təşkilatnın İçtimai Sektor Forumun maliyyələşdirdiyi “Azərbaycan, Gürcüstan və Moldovada
humanist yanaşma ilə əlilliyi olan şəxslərin əmək hüquqlarının təşviqi və dəstəklənməsi” lahiyəsi çərçivəsində, çəmiyyətdəki manelərə və ayrıseçkiliklərə
baxmayaraq karyerasında uğur qazanan əlilliy olan vətəndaşlarımızı Sizə təqdim edir!

İlk qəhrəmanımız Cəmilə Məmmədlidir.